Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

torsdag 8 februari 2018

Trollsländan v.6

Den här veckan har vi varit ute mycket i snön, några barn har gjort snöänglar och andra har gjort snökojor. 

Några barn fick prova ett nytt material, att måla med isbitar med karamellfärg.Det har även blivit mycket bygg och konstruktionslek. 


"utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" 
(Lpfö 98/16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar