Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

onsdag 10 januari 2018

Ny Playdoo

Ny termin, så nu har vi ändrat lite i våra lekmiljöer, ett större bygg o konstruktionsrum o en större Hemvrån samt att vår ateljé ska flytta ut till vårat stora rum/ kök, men lite ny Playdoo är en härlig början innan vi hinner göra ateljén färdig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar