Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

torsdag 17 augusti 2017

Trollsländan - v33

Vi önskar alla välkomna tillbaka efter sommarledigheten. Verksamheten är i full gång, vi har skapat mycket, provat på olika målartekniker, bl.a. Blåsteknik, fläderblomsmålning. Barnen har även ritat manadalas med lugn musik till för att komma ner i varv. Massage har vi även haft efter maten, barnen har fått prova att massera kompisarna, men de måste fråga först så kompisen vill. 

Vi har besökt lekparken vid flera tillfällen, där hittade barnen ett fågelbo som vi ska studera närmare. En stor vinbärssnäcka hittade vi också. Spännande att utforska på nära håll. 

Babblarna är på väg att flytta in i ett hus hos oss, men vi behöver ordna huset till dem först. Barnen har stort inflytande och delaktighet i detta, barnen håller på att skapar saker till huset och har kommit med många idéer hur det ska inredas. 


"Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen". 

"Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama". 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar