Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

torsdag 2 mars 2017

Skelett

En morgon började ett barn prata om skelett, det var många funderingar i huvudet och frågorna bubblade fram..... Vi bestämde tillsammans att vi skulle forska vidare om skelett dagen därpå.
-Hur kan vi ta reda på det? frågade pedagogen.
-Men vi får väl titta på datorn! svarade barnet snabbt.
Sagt och gjort, det gjorde vi dagen därpå och då ville många barn vara med och titta.
Barnen ville se hur ett skelett ser ut.
Någon frågade: - Hur känns ett skelett?
Pedagog: -Vad tror ni?
-Hårt! Jättehårt? blev svaret.

Vi drog ut bilden så barnen fick rita av skelettet på papper.
De fick måla skelettet.
Vi går vidare med att samla skelettpinnar utomhus......var finns dom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar