Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

torsdag 22 september 2016

Vi undersöker.....

Denna vecka har vi introducerat nytt bygg och konstruktionsmaterial för barnen.
Vad är detta?
Vi känner och undersöker vad det är....
Vi börjar bygga torn.
Väldigt höga torn.....
Vi bygger monster.....

Genom att barnen fick undersöka och använda detta material i små grupper, så väcktes ett starkt intresse för vad vi kunde göra med materialet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika material, Lpfö 98 rev. 2010 sid 10.


Några av barnen har denna vecka undersökt bollarna.
Vilka färger ser vi?
Finns det några som är lika?
Hur många bollar har du?
Två likadana bollar....
Tre olika bollar.
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera över, Lpfö 98 rev. 2010 sid. 10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar