Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 26 augusti 2016

Grodan - v.34

Våra nya barn är nu inskolade och vi jobbar mycket med vår grundverksamhet och även framöver, för att barnen ska känna sig trygga och finna glädje hos oss. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar