Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 3 juni 2016

Vi fortsätter utforska fjärilar på Grodan


Med pinnarna vi plockat tidigare i skogen håller vi på att skapar fjärilens livscykel. 
Vi använder oss av pasta i olika former, som liknar en larv-puppa-fjäril. 
Äggen fick bestå av ris :)


Barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
 liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska
 processer och fysikaliska fenomen (Lpfö 98/10).


Barnen fick se bilder på hur äggen, larven, puppan och fjärilarna ser ut.
Vi pratade om vilka färger de har och använde oss av likadana färger. Grumlorna var ute i skogsdungen i torsdags och där fick de ett uppdrag: 
Räkna fjärilar. De hittade flera stycken. Som de berättade om på samlingen.


Äntligen har en fjäril kommit ur puppan!!
Barnen var med när vi gav fjärilen mat, päron fick vår fjäril. Spännande! Under hela v.22 har vi samtalat kring fjärilar på samlingen, vi har även sett ett filmklipp på hur fjärilens livscykel ser ut.


Trevlig helg önskar alla vi på Grodan :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar