Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

torsdag 7 april 2016

Utelek

Idag har vi lekt på gården, vi hade mycket vattenpölarna till mångas förtjusning.
Tänk vad mycket man kan göra med vatten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar