Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

torsdag 21 april 2016

Skolbesök

i DAG VAR DE BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLEKLASS PÅ SKARPHAGSSKOLAN PÅ BESÖK I SKOLAN OCH TRÄFFADE SINA NYA PEDAGOGER OCH FICK BEKANTA SIG MED SINA "NYA LOKALER" . DET VAR MYCKET SPÄNNANDE OCH ROLIGT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar