Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

tisdag 12 april 2016

Nyfikenhet och upptäckarglädje i parken - Grodan


Barnen upptäckte att de kunde gå balansgång på en liten stenmur, de kastade och sparkade boll. Rullande i gräset och gungade, sprang och utforskade miljön. En upptäckande och mysig dag i vårsolen. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar