Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 22 april 2016

Länken till föräldraenkäten

https://response.easyresearch.se/S.asp?WID=1058730&pwd=44254443 

Detta är länken ni ska gå in på och besvara föräldraenkäten (anonymt).

Tack för din medverkan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar