Förskolan Hyllan ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Månstenen och Örtagården. Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till flera grönområden och skogen.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbetet ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

onsdag 27 april 2016

Fixarkvällen 28 april uppskjuten

Vi vill bara påminna om att Fixarkvällen 28 april är uppskjuten.
Mvh pedagogerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar